PSYCHOTHERAPIE

Bij Flink! Zijn volgende psychotherapeuten werkzaam:

 • Elke Michielssens maatschappelijk assistent/gezinstherapeut
 • Coline Antheunis Master psychologie/psychotherapeut.

Elke Michielssens is maatschappelijke assistente van opleiding, Ze heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen binnen verschillende contexten (interlandelijke adoptie, centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen, contextbegeleidster bijzondere jeugdzorg). Elke specialiseert zich momenteel in relatie, gezins- en systeempsychotherapeute (Rapunzel vzw, Diest). Elke werkt als contextbegeleidster binnen de bijzondere jeugdzorg (vzw Dienstencentrum Hof Ter Welle in Beveren) en vult deze job aan als zelfstandig gezinstherapeute bij de multidisciplinaire praktijk Flink!

Coline Antheunis is een master in de psychologie en specialiseert zich momenteel verder in oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie. Ze heeft al verschillende jaren gewerkt in het (buiten)gewoon onderwijs. Ze heeft ervaring in het werken met jongeren met emotionele en gedragsproblemen, autisme, ADHD, hechtingsstoornissen,… Momenteel is ze werkzaam als psycholoog in een school voor buitengewoon lager onderwijs te Hoboken. Deze job vult zij aan met het werk als zelfstandig psychotherapeut voor kinderen en jongeren en hun context binnen de multidisciplinaire praktijk Flink!

Je kan bij Elke en Coline terecht voor

 • gedragsmoeilijkheden
 • sociaal-emotioneel welbevinden
 • psychosomatische klachten
 • ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,…)
 • ouderbegeleiding bij moeilijke overgangen in het gezin: scheiding,adolescentie, nieuw samengestelde gezinnen
 • relatieproblemen (volwassenen)
 • levensfase problemen
 • angstproblemen
 • opvoedingsproblemen

Aanmeldingsprocedure

 • Aanmeldingen voor therapie mogen rechtstreeks bellen naar Elke Michielssens, zij bekijkt of de mensen best bij haar of bij Coline Antheunis terecht komen. Nummer: 0478 62 66 34 of elke@flinkteam.be
 • Aanmeldingen voor diagnostiek mogen bellen naar Ann Kasperek voor een intake op 0486 58 25 71 of ann@flinkteam.be
 • Aanmeldingen die enkel voor intelligentieonderzoek zijn in het kader van terugbetaling logopedie mogen bellen naar Coline op 0474/55 65 63. Hier is geen intake nodig.

Tarieven

 • Consult psychotherapie: €50,00 voor 1 uur (Terugbetaling hangt af van het ziekenfonds en kan bij een eerste telefonisch contact met Elke gerust gevraagd worden ter verduidelijking).
 • Intakegesprek: €50,00
 • Onderzoek intelligentie: €150 in het kader van diagnostiek en €100 in het kader van een aanvraag logopedie (d.i. een verkort verslag)
 • Onderzoek aandacht/geheugen: €150
 • Klasobservatie: €75,00
 • Emotionele beleving (belevingsonderzoek): €50,00 per uur
 • Bespreking: €50 / €75 indien er twee therapeuten de bespreking doen
 • BERICHTEN

  Hey, psssst ... Onze KNUTSELKABOUTER komt weer langs in de paasvakantie! Zin om mee te doen? Meer info onder ‘Groepslessen’ of via erika@flinkteam.be.

  Bij Flink! kan men nu ook terecht voor PSYCHOLOGISCHE begeleiding bij collega’s Coline Antheunis en Elke Michielssens.

  Onze kinesitherapeuten geven RELAXATIETHERAPIE voor kinderen, jongeren en volwassenen.

  Binnen het logopedisch team hebben twee collega’s zich gespecialiseerd: Eline Brys is STEMTHERAPEUT en Ellen vermeulen behandelt vloeiendheidsstoornissen (STOTTEREN en BRODDELEN).